Zitten in Stilte

Rudi Hofstede

Zitten in Stilte is een voorziening die de gelegenheid tot zitmeditatie faciliteert en beoogt toegankelijkheid voor iedereen die zitmeditatie praktiseert. Het vertegenwoordigt geen spirituele stroming en hanteert dus ook geen teksten, rituelen of symbolen.

Om de bezoekers toch enig steunend kader te bieden en voor de goede orde, worden wel gebruiken en gedragsregels gehanteerd:

Met een belletje wordt aangekondigd dat de meditatie begint.
Voor het betreden van de meditatieruimte worden de schoenen uitgedaan. (Graag netjes neerzetten)

De meeste bezoekers zijn gewend te buigen bij betreden van de meditatieruimte. (Dat is een persoonlijke zaak en hoeft niet perse.)
Om andere gebruikers niet te storen wordt binnen de meditatieruimte niet gepraat. Voor de meditatie begint wachten we voor de matjes, doch wie dat niet wil kan gerust vast gaan zitten.

De meeste gebruikers zitten met hun gezicht naar het midden gericht, doch wie daar weerstand tegen heeft, kan met gezicht naar buiten gericht zitten.
Van de bezoekers wordt verwacht dat ze een beetje helpen. Bij het begin is dat het klaar leggen van de matten, koffie en thee zetten en aan het einde bij het opruimen.

We ┬┤zitten┬┤ elke zaterdagmorgen van de even weken en het enige wat van de bezoekers verwacht wordt is dat men zich conformeert met de minimale gebruiksregels.

Het schema van de ochtend:

8:15 pauze inloop/koffie/thee
8:30-9:30 zitten-lopen-zitten
9:30-9:45 pauze inloop/koffie/thee
9:45-10:45 zitten-lopen-zitten
10:45-11:00 pauze inloop/koffie/thee
11:00-12:00 zitten-lopen-zitten
12:00 opruimen en naar huis
  • Voor wie wil is het mogelijk om een deel van de ochtend bij te wonen.
  • Tussendoor, (tijdens de pauzes) is de deur voor in-/uitstroom geopend.
  • Er zijn voldoende knielbankjes van verschillende hoogte.
  • Neem eventueel wel je eigen zafu (zitkussen) mee.
  • De bijdrage in de kosten is EUR 5.00 inclusief koffie / thee.
  • Voor 1 uur meditatie is de bijdrage EUR 3.50.

Informatie

Lestijden: Zaterdagochtend (8.15 – 12.00) in de even weken
Docent: Rudi Hofstede
Mail: info@zitteninstilte.nl
Website: www.zitteninstilte.nl

Wil je meer informatie, je opgeven, of een proefles aanvragen? Mail dan rechtstreeks met Rudi!