Vini Yoga

Francis van der Weide

De grondlegger (Shrî Krisjnamâcârya) van de Viniyoga had als uitgangspunt:

“Het is niet de persoon die zich moet aanpassen aan de yoga, maar de yoga die moet aangepast worden aan de persoon.”

Naast positieve lichamelijke effecten (soepeler, krachtiger worden) werkt yoga ook door op het geestelijke vlak. Het op de adembeweging doen van de houdingen, brengt de aandacht naar binnen. Dit leidt onder meer tot het bewust beleven van wat houdingen doen voor het lichaam. Ook geeft het inzicht waar overbodige spanningen worden vastgehouden.

Tijdens de les komen ook ontspannings-, adem- en concentratieoefeningen aan bod. Deze helpen in het onderscheid maken tussen je gedachten zijn (je ermee identificeren) en je gedachten hebben.

Kortom: meer rust in je hoofd tijdens de les en in het dagelijks leven.

De groepsgrootte is maximaal 7 personen.

Informatie

Lestijden: Woensdagochtend (10u00)
Docent: Francis van der Weide
Mail: francisvanderweide@kpnplanet.nl
Website: www.yogaleshengelo.nl
Telefoon: 074-2915312

Wil je meer informatie, je opgeven, of een proefles aanvragen? Mail of bel dan rechtstreeks met Francis!